MynäMuraali 2018

Communal wallpainting @ Saareke, Mynämäki, planned and implemented with locals. Organizing and guiding by Heidi Hänninen in co operation with community artist of Saari Residence, Pia Bartsch / Kone Foundation.

Yhteisötaiteellinen seinämaalaus @ Saareke, Mynämäki, suunnittelu ja toteutus yhdessä paikallisten kanssa. Organisointi ja ohjaus: Heidi Hänninen yhdessä Saaren Kartanon / Koneen säätiön yhteisötaiteilijan, Pia Bartschin, kanssa.